JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Sketch Up, AutoCAD, Photoshop, Microsoft Office (โดยเฉพาะ Microsoft Excel) ได้ดี
 • มีความรู้ทางด้าน Real Estate / ถ่ายภาพ 

เราต้องการอะไรจากคุณ

เป็นผู้นำแพลตฟอร์มดิจิทัล กลยุทธ์ และแผนการดำเนินการสำหรับแบรนด์ OOFOS และแคมเปญแบรนด์ทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าจะเชื่อมต่อกับผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนำกลยุทธ์โซเชียลมีเดียตามช่องทางเพื่อสร้างการมองเห็นแบรนด์และคำแนะนำในระบบดิจิทัลทั้งหมด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทำ Infographic เพื่อบอกเล่าข่าวอสังหาฯให้เข้าใจง่าย รวมถึงจัดทำภาพ 3 มิติทำเลต่างๆของกรุงเทพฯ

2. เขียนบทความเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น การวิเคราะห์ในเชิงทำเล ราคา ฯลฯ
3. ออก Survey นอกสถานที่และถ่ายรูปตามโครงการอสังหาฯต่างๆ เพื่อเขียนรีวิวโครงการที่อยู่อาศัย

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

ด้วยประสบการณ์ของทีมงานที่มีกว่า 20 ปีในอุตสาหกรรมการสื่อสารและไอที เรามีความเข้าใจในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่พร้อมเรียนรู้การทำงานในรูปแบบวัฒนธรรมที่เปิดกว้างและทันสมัย มีโอกาสพัฒนาทักษะฝีมือที่ดีไปพร้อมกัน บริษัทเราให้ความสำคัญกับเรื่องวัฒนธรรมองค์กร (Growth Culture) และการทำงานเป็นทีม (Teamwork) อย่างมากที่สุด

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี หรือถ้ายังไม่มีประสบการณ์การทำงาน เรายินดีรับน้องๆ นักศึกษาจบใหม่
 • มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนา Responsive Web Application
 • สามารถเข้าใจและใช้งาน HTML, CSS, Javascript ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทำงานร่วมกับทีมออกแบบและทีมขาย พัฒนา Web Application เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้งาน
 • ดูแล ตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงระบบที่พัฒนาขึ้นให้สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีความยืดหยุ่น มีคุณภาพที่ดี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการเพิ่มเติมในอนาคต
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำสมาชิกในทีมหรือลูกค้า เกี่ยวกับเว็บไซต์หรือซอฟแวร์ระบบที่เกี่ยวข้อ

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

นักการตลาดดิจิทัลที่รับผิดชอบในการสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์และสร้างโอกาสในการขายผ่านสื่อดิจิทัล นักการตลาดดิจิทัลที่ชาญฉลาดมีแนวคิดที่ชัดเจนว่าแต่ละแคมเปญสามารถนำไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างไรในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน แผนการตลาดที่มีอยู่ยังสามารถปรับปรุงได้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงิน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแผนการตลาดที่กำหนดไว้

เราต้องการอะไรจากคุณ

Digital Marketing จึงต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เล่าเรื่องราวได้ว่าแบบไหนที่จะโดนกลุ่มเป้าหมาย หรือเข้าใจความสวยงามด้านศิลปะ เรียกง่ายๆ ว่าเป็นทักษะพื้นฐานของนักการตลาดออนไลน์ที่ต้องสื่อสารทางการตลาดได้ เพราะสุดท้ายแล้วอออนไลน์คือสื่อที่สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ผ่าน Content ไม่ว่าจะเป็น Banner / VDO / บทความ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • การตลาดดิจิทัล เมื่อพูดถึงการตลาด คุณต้องวางแผนและวางกลยุทธ์ เริ่มกันที่การสื่อสาร คุณกำลังคุยกับใคร ช่องไหนและแต่ละช่องจะทำงานอย่างไรคุณบรรลุเป้าหมายแล้วหาวิธีแก้ไขปัญหา

 • การสื่อสารมีความจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการทำ Digital Marketing ไม่ว่าจะสื่อสารในทีมงานและสื่อสารกับคนนอกทีม

 • การที่จะเป็นนักการตลาด Digital ได้ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก เพราะต้องสามารถคิดนอกกรอบ หรือเข้าใจในเรื่องอารมณ์และความต้องการของคนได้ พร้อมจะรู้ว่าความคิดสร้างสรรค์แบบไหนที่จะโดนกลุ่มเป้าหมาย